Baancommissie

Bert Smit Bert Smid voorzitter
Jan Mulder secretaris
Karst Breeuwsma plv. voorzitter
Ellen MutsaertS Ellen Mutsaerts Lid
Hans Sluiter Lid
Tinus Claus Lid (Geerts Beheer)