Golf & Business Club18deveen

Golf is bij uitstek geschikt voor het onderhouden van uw zakelijke contacten. Wij bieden u de gelegenheid om met relaties en/of collega’s sportief te recreëren op onze prachtige golfbaan. Tevens heeft de golfbaan uitstekende faciliteiten voor vergaderingen, seminars, presentaties en zakenlunches of -diners.
De basis van een Golf & Business Club18deveen lidmaatschap bestaat uit speelrecht voor twee personen, vermelding van uw bedrijfsnaam op de website en het sponsorbord bij de entree van de receptie en deelname aan alle activiteiten van Golf & Business Club18deveen. Uw gasten kunnen tegen een voordelig greenfeetarief spelen.
Neemt u ook een aanvullend GCM clublidmaatschap dan bent u ook volwaardig lid van Golfclub Martensplek.

SPEELRECHT

Een lidmaatschap Golf & Business Club18deveen bedraagt € 1.168,00 excl. btw op basis van 2 personen. 
Voor een extra lidmaatschap betaalt u € 584,00 excl. btw.
Een aanvullend GCM clublidmaatschap kost u € 410,00 p.p. excl. btw. 1)

Opmerkingen en voorwaarden

  • Alle genoemde bedragen zijn jaartarieven exclusief btw.
  • Tarieven zijn exclusief NGF-contributie (€ 24,50 p.p.)
  • Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één kalenderjaar of het resterende deel daarvan 2). Deze gaat in op de ingangsdatum van het aanmeldingsformulier en wordt steeds stilzwijgend met één kalenderjaar verlengd en waar nodig aangepast.
  • Opzeggen of wijzigen (downgrade) van het lidmaatschap kan tot uiterlijk 1 december van het lopende kalenderjaar.
  • Een opzegging of een wijziging is pas akkoord als u hiervan een bevestiging heeft ontvangen.
  • Geen restitutie van het speelrecht bij opzegging.
  • Aanmeldingen, opzeggingen en wijzigingen kunnen uitsluitend, per e-mail of schriftelijk worden ingediend bij: ledenadministratie@martensplek.nl of Golfclub Martensplek, Haarweg 22, 7936 TP Tiendeveen. 

1) Een aanvullend lidmaatschap is exclusief clubcontributie. 

2) Bij inschrijving in januari, februari, maart of april is 100% jaarspeelrecht verschuldigd.
Bij inschrijving in mei of juni is 85% jaarspeelrecht verschuldigd.
Bij inschrijving in juli is 60% jaarspeelrecht verschuldigd.
Bij inschrijving na juli is per maand 1/12 jaarspeelrecht verschuldigd over de resterende maanden.

Een aanmeldingsformulier is te downloaden via onderstaande link.
AANMELDINGSFORMULIER

Reclame-uitingen

U kunt uw bedrijf nog meer onder de aandacht brengen door een reclamebord op de drivingrange en/of de baan bij een afslagplaats.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid reclame te maken op de score- en/of greenfeekaarten.
Geïnteresseerd? Vraag naar de mogelijkheden.