Tarieven Golfbaan/Golfclub Martensplek 2024
Speelrechten 2024 Incasso per jaar Incasso per maand Incasso per maand opzegtermijn één maand
Jeugd t/m 9 jaar Gratis n.v.t n.v.t.
Junior 10 t/m 20 jaar € 177,00 n.v.t. n.v.t.
Senior 21 t/m 24 jaar € 310,00 € 28,00 € 33,00
Senior 25 t/m 29 jaar € 540,00 € 47,50 € 52,50
Senior 30+ - Lees meer € 910,00 € 78,50 € 83,50
9-holes € 707,00 € 61,50 € 66,50
Golfers met homeclub elders € 557,00 € 49,00 € 54,00
Huisadres in buitenland of meer dan 80 km van Martensplek € 557,00 € 49,00 € 54,00
Daluren v.a. 15:00 uur € 500,00 € 44,00 € 49,00
Gezin 1) € 1.828,00 € 155,00 € 160,00
Speelrecht uitsluitend Par-3-baan
Par-3-baan 2) € 169,00 n.v.t. n.v.t.
Zonder speelrecht Per jaar
D-speler/per 4 jaar (NGF-pas en voordelige greenfeetarieven) € 546,00 n.v.t. n.v.t.
Handicapregistratie (NGF-pas en voordelige greenfeetarieven) - Lees meer € 44,50 n.v.t. n.v.t.

Voor informatie over de mogelijkheden voor bedrijven en andere organisaties, klik hier.

 • Alle tarieven zijn exclusief NGF-contributie en clubcontributie; deze zijn onlosmakelijk verbonden met het speelrecht. 
 • Alleen "met speelrecht" heb je toegang tot de oefenfaciliteiten en zijn kaarten voor de ballenautomaat inclusief. 
 • Entreegeld, NGF-contributie en speelrecht wordt door Golfbaan Martensplek geïncasseerd. Als standaard geldt incasso zonder administratiekosten. Voor afwijkende facturatie wordt € 10,00 administratiekosten per factuur berekend. 
 • Bij aanmelding is men vanaf 21 jaar € 100,00 entreegeld verschuldigd. 
 • NGF-contributie wordt steeds voor aanvang van het volgende kalenderjaar apart geïncasseerd. Tarieven 2024: Senior (homeclub) - € 24,50; Junior (homeclub) - € 10,00; Senior (niet homeclub) - € 6,00; Junior (niet homeclub) - € 3,00.
 • Clubcontributie wordt separaat gefactureerd door de penningmeester van Golfclub Martensplek. Tarief 2024: ........... (jeugd- en juniorleden gratis).

 

Toelichting en voorwaarden

Jaarspeelrecht (betaling per jaar) gaat in op de aangegeven ingangsdatum van het aanmeldingsformulier. Het wordt aangegaan voor de duur van één kalenderjaar of het resterende deel van het lopende kalenderjaar 3) en wordt steeds stilzwijgend met één kalenderjaar verlengd en waar nodig aangepast; bijvoorbeeld t.a.v. leeftijdscategorie. Bij de eerste incasso (aanmelding) worden entreegeld, NGF-contributie en speelrecht geïncasseerd. Aansluitend worden speelrecht en NGF-contributie steeds voor aanvang van het volgende kalenderjaar geïncasseerd. Bij een tarief boven € 250,00 is incasso in 3 termijnen (december, januari, februari) mogelijk, kosten € 2,50 per incasso. Opzeggen of wijzigen naar een voordeliger speelrecht kan tot uiterlijk 1 december van het lopende kalenderjaar.

Jaarspeelrecht (betaling per maand uitsluitend via automatische incasso) gaat in op de aangegeven ingangsdatum van het aanmeldingsformulier. Het wordt aangegaan voor de duur van één kalenderjaar of het resterende deel van het lopende kalenderjaar 3) en wordt steeds stilzwijgend met één kalenderjaar verlengd en waar nodig aangepast; bijvoorbeeld t.a.v. leeftijdscategorie. Bij de eerste incasso (aanmelding) worden entreegeld, NGF-contributie en speelrecht voor de betreffende maand geïncasseerd. Aansluitend wordt het speelrecht steeds voor aanvang van de maand geïncasseerd en de NGF-contributie in december. Opzeggen of wijzigen naar een voordeliger speelrecht kan tot uiterlijk 1 december van het lopende kalenderjaar.

Maandspeelrecht (betaling per maand uitsluitend via automatische incasso) wordt aangegaan voor de duur van minimaal twee maanden. Deze gaat in op de aangegeven ingangsdatum van het aanmeldingsformulier en wordt steeds stilzwijgend met één maand verlengd en waar nodig aangepast; bijvoorbeeld t.a.v. leeftijdscategorie. Bij de eerste incasso (aanmelding) worden entreegeld, NGF-contributie en speelrecht voor de betreffende maand geïncasseerd. Aansluitend wordt het speelrecht steeds voor aanvang van de maand geïncasseerd en de NGF-contributie in december. Opzeggen kan met één maand opzegtermijn. Geen administratiekosten bij wijziging binnen de bestaande speelrechtsoorten. Dit speelrecht is ideaal voor bijvoorbeeld “seizoenspelers”, zij switchen dan tussen handicapregistratie en een lidmaatschap met speelrecht.

Aanmeldingen uitsluitend d.m.v. het aanmeldingsformulier. Opzeggingen en wijzigingen kunnen, bij voorkeur per e-mail, worden ingediend bij ledenadministratie@martensplek.nl of per post verzonden worden naar Golfbaan Martensplek, Haarweg 22, 7936 TP Tiendeveen. Een opzegging of een wijziging is pas akkoord wanneer u hiervan een bevestiging heeft ontvangen. Geen restitutie van contributie bij opzegging of wijziging.

1) Alle leden van een gezin moeten hetzelfde woonadres hebben.
2) Par-3 spelers hebben speelrecht op de Par-3 baan en hebben toegang tot alle oefenfaciliteiten.
3) Bij inschrijving in januari, februari, maart of april is 100% jaarspeelrecht verschuldigd.
    Bij inschrijving in mei of juni is 85% jaarspeelrecht verschuldigd.
    Bij inschrijving in juli is 60% jaarspeelrecht verschuldigd.
    Bij inschrijving na juli is per maand 1/12 jaarspeelrecht verschuldigd over de resterende maanden.

  Een aanmeldingsformulier is te downloaden via onderstaande link.                                            

   Handicart

   Voor het gebruik van een eigen handicart heeft u een sticker van Golfbaan Martensplek met een jaarsticker nodig om de Golfbaan te betreden.

   Factuur op jaarbasis € 150,00.