De Organisatie

 

De PR commissie van Golfclub Martensplek is de spin in het web voor wat betreft alle activiteiten die te maken hebben met de vereniging, ledenwerving, evenementen en publiciteit. Tevens treedt zij op als vertegenwoordiger namens Golfclub Martensplek bij externe aangelegenheden. Onder de PR commissie vallen de BCC (businessclub commissie) en de SPC (sponsor commissie).

C v beroep (commissie van beroep)
KasC (kas commissie)
AB (algemeen bestuur)
Onder het AB vallen alle onderstaande commissies.

PRC (public relations commissie) , bestaande uit:
NLC (nieuwe leden commissie)
BCC (businessclub commissie)
SPC (sponsor commissie)
WebC (website commissie)
SMC (social media commissie)
RedC (redactie commissie)
BAC (bijzondere activiteiten commissie)
PRO (golfpro)

R&H (regel en handicap commissie, bestaande uit:
MarshC (marshalcomissie)
MentorC (mentoren commissie)
Referee

Ledenadm (ledenadministratie)
BC (baancommissie)
JeugdC (jeugdcommissie)

WedC (wedstrijdcommissie), bestaande uit:
NGF Co (HNGF commissie)
HerenC (heren commissie)
DamesC (dames commissie)
ClubavC (clubavond commissie)
Grand OD (grand old dad club)