De G’Oldies commissie

  
 Ben Welling(voorzitter)
 Luuk Eeltjes(secretaris)
 Hanjo Pilon(penningmeester)
 Femie Kuik-Bosman (Lid)
 Grietje Bussemaker (Lid)
 Jan Buining (Lid)