Bestuur

   
 Mieke de Bruin( voorzitter )06-30 59 99 61
 Rolf Bouwmeester( penningmeester )06-53 127 431
 Paul Mutsaerts(secretaris) secretariaat@martensplek.nl 06-83 218 411
 Henny Broers(algemeen bestuurslid)06-10 82 10 64
 Gosse Akkerman(algemeen bestuurslid)