Bestuur en Commissies

Het bestuur van de vereniging zal zich met name richten op het beleid voor de middel- en lange termijn. De dagelijkse gang van zaken heeft het bestuur gedelegeerd naar de kerncommissies.

De kerncommissies behartigen de specifieke belangen van de belangrijkste kernactiviteiten binnen onze vereniging.

Voor niet-leden is het secretariaat / receptie het eerste aanspreekpunt.

Klik op een van onderstaande commissies voor meer informatie