*Speciale actie* 2022 - Senior 30+ Speelrecht

€ 750,00

Actieprijs € 750,00
Gelieve onderstaande toelichting en voorwaarden van deze actie goed door te lezen
Het speciale actie lidmaatschap à € 750,00 (jaarbetaler) incl. NGF contributie ( €19,00), ballenkaarten (€20,00) en entreegeld         (€ 100,00 )wordt aangegaan voor de duur van één kalenderjaar. Deze gaat in op de ingangsdatum van het aanmeldingsformulier en wordt steeds stilzwijgend met één kalenderjaar verlengd en waar nodig aangepast (bijvoorbeeld leeftijdscategorie/ prijsaanpassing).
Speelrecht, NGF-contributie, ballenkaarten en entreegeld worden in één keer gefactureerd.

Het clublidmaatschap à € 15,00 wordt separaat gefactureerd.
• Opzeggen of wijzigen (downgrade) van het lidmaatschap kan tot uiterlijk 1 december van het lopende kalenderjaar.
• Geen administratiekosten bij wijziging binnen bestaande lidmaatschapssoorten. 
• Een opzegging of een wijziging is pas akkoord als u hiervan een bevestiging heeft ontvangen. Geen restitutie van contributie bij opzegging!
Aanmeldingen, opzeggingen en wijzigingen kunnen uitsluitend d.m.v. het aanmeldingsformulier, bij voorkeur per e-mail, worden ingediend bij ledenadministratie@martensplek.nl of per post verzonden worden naar Golfclub Martensplek, Haarweg 22, 7936 TP Tiendeveen.
• Voor oud-leden is deze actie alleen mogelijk, wanneer men minimaal 12 maanden geen lid is geweest.
• Inschrijving tot 01 januari 2022 
U kunt zich aanmelden via ons aanmeldingsformulier.

Aanmeldingsformulier - GC Martensplek.pdf