*Speciale actie* 2020 Senior 25+ Lidmaatschap

€ 803,00

*Speciale actie* 2020 Senior 25+ Lidmaatschap

€ 803,00

Om te betalen voeg

 

Gelieve de voorwaarden te lezen

**VOORWAARDEN Speciale Actie**

 

Bij aanmelding zijn leden van 18 jaar en ouder € 100,00 entreegeld verschuldigd 


Het speciale lidmaatschap (jaarbetaler) wordt aangegaan voor de duur van één kalenderjaar of het resterende deel van het kalenderjaar. Deze gaat in op de “Ingangsdatum” van het aanmeldingsformulier en wordt steeds stilzwijgend met één kalenderjaar verlengd en waar nodig aangepast (bijvoorbeeld leeftijdscategorie / prijsaanpassing). Speelrecht, NGF-contributie en Ballenkaarten wordt in één keer gefactureerd.

Het Clublidmaatschap wordt separaat gefactureerd. Opzeggen of wijzigen (downgrade) van het lidmaatschap kan tot uiterlijk 1 december van het lopende kalenderjaar.

Geen administratiekosten bij wijziging binnen bestaande lidmaatschapssoorten (wel is entreegeld verschuldigd als dat nog niet eerder is voldaan).
Een opzegging of een wijziging is pas akkoord als u hiervan een bevestiging heeft ontvangen.
Geen restitutie van contributie bij opzegging!
Opzeggingen en wijzigingen kunnen uitsluitend per email of schriftelijk worden ingediend bij:
ledenadministratie@martensplek.nl
Martensplek - Haarweg 22 – 7936 TP – Tiendeveen.

Voor oud leden geldt: Alleen mogelijk wanneer minimaal 12 maanden geen lid geweest.
• Bij inschrijving in januari, februari, maart of april is 100% jaarcontributie verschuldigd.
• Bij inschrijving in mei of juni is 85% jaarcontributie verschuldigd.
• Bij inschrijving in juli is 60% jaarcontributie verschuldigd.
• Bij inschrijving na juli is per maand 1/12 jaarcontributie verschuldigd (over de resterende maanden).