NGF VOORJAARSCOMPETITIE 2024

Er is per 2024 een aantal veranderingen t.a.v. de NGF Voorjaarscompetitie te verwachten.

De NGF heeft een werkgroep samengesteld met de volgende opdracht:

  • Kom tot een plan voor een duurzame competitie vanaf 2024.
  • Zorg er daarbij voor dat golfclubs en golfbanen inspraak hebben.
  • Toets eventuele concepten ook bij de huidige competitiespelers EN tevens bij niet-competitiespelers.

De werkgroep is tot de conclusie gekomen:

Dat het managen van capaciteit de grootste uitdaging is voor de komende jaren. Een uitdaging omdat er idealiter meer capaciteit gecreëerd dient te worden voor nieuwe mensen die aan de competitie willen meedoen EN capaciteit gecreëerd dient te worden voor mensen die niet aan de competitie willen deelnemen, maar wel in die periode willen kunnen spelen.

Wil je meer weten over het verloop van het onderzoeksproces en de uitkomsten van de diverse Polls en de enquête  dan vind je op deze pagina alle informatie.

https://www.ngf.nl/topgolf/ngf-competitie/veranderingen-ngf-competities

Op de aankomende Algemene Ledenvergadering van de NGF, zaterdag 26 november a.s., zullen verschillende voorstellen in stemming worden gebracht. Lees meer.....

Ellen Mutsaerts

Competitiecoördinator GC Martensplek

E-mail e.mutsaerts@xs4all.nl