Tarieven

 
Tarieven van Golfclub Martensplek (GCM) voor kalenderjaar 2019

Golfclub Martensplek kent geen participatie.

Er is geen wachtlijst en wij hebben verschillende soorten aantrekkelijke lidmaatschappen.

Indien u reeds in het bezit bent van een “handicap” dan kunt u, na aanmelding, direct de baan in.

Bij Golfclub Martensplek kunt u golflessen volgen als u nog geen of weinig golfervaring heeft maar ook om beter te leren golfen, er zijn diverse arrangementen mogelijk.

Soort lidmaatschap

Per jaar 2019 en ontvangen vóór 25/12/2018

Per jaar 2019 en ontvangen
na 25/12/2018

Maand-lidmaatschap
per maand
Zie ook 3)

Leeftijd tot 10

84,00

87,00

13,00

Leeftijd 10-17

130,00

134,00

18,00

Leeftijd 18-20

220,00

227,00

23,00

Leeftijd 21-24

352,00

363,00

33,00

Leeftijd v.a. 25 jaar. Zie 4)

857,50

883,00

82,00

Studenten-lid

437,00

450,00

41,00

Bijzonder lid/buitenlid. Zie 1)

446,00

459,00

41,00

Daluren lidmaatschap v.a. 15.00 uur

395,00

407,00

36,00

Gezinslidmaatschap (incl kinderen t/m 17 jaar op hetzelfde adres wonend)

1500,00

1545,00

n.v.t.

9 holes lidmaatschap

600,00

618,00

n.v.t.

Alleen par 3 lid

150,00

155,00

n.v.t.

Theelid – geen speelrecht

89,00

92,00

n.v.t.

Business club18deveen o.b.v. 2 personen excl. Btw. Zie 2)

1065,00

1097,00

n.v.t.

Business club18deveen aanvulling plus excl. Btw. Zie 2)

355,00

366,00

n.v.t.

Rood en cursief zijn aspirant lidmaatschappen

1)  Buitenlid zijn leden van andere golfclubs (homecourse), die minimaal gelijkwaardig zijn aan GCM en bij de NGF zijn aangesloten. Bijzonder lid zijn leden die op 80 km of meer van Martensplek of in het buitenland wonen excl. NGF-bijdrage.

2)  Voor alle mogelijkheden m.b.t. bedrijfslidmaatschap zie onze website onder het Business Menu.

3)  Maandbedragen zijn exclusief € 4,00 kosten per incasso. Uitsluitend wanneer u een maandlidmaatschap heeft, kunt u uw lidmaatschap ook gedurende het jaar opzeggen. U heeft dan een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Aanvullend geldt dat leden met een aspirant-status geen stemrecht hebben en niet kunnen deelnemen aan clubkampioenschappen.

4)  Voor elk lidmaatschap v.a. 18 jaar betaalt u bij aanvang € 100,- administratiekosten, Par 3-/Theelid uitgezonderd.

Algemeen

Wordt u lid van Golfclub Martensplek gedurende het kalenderjaar en wilt u de jaarlijkse contributie ineens betalen dan hanteert Golfclub Martensplek de volgende berekeningsmethode:

–    Bij inschrijving in januari, februari, maart of april is 100% jaarcontributie verschuldigd.

–    Bij inschrijving in mei of juni is 85% jaarcontributie verschuldigd.

–    Bij inschrijving in juli is 60% jaarcontributie verschuldigd.

–    Bij inschrijving na juli is per maand 1/12 jaarcontributie verschuldigd (over de resterende maanden van het jaar).

–    Alle lidmaatschappen, die per jaar worden betaald, worden aangegaan voor de duur van één kalenderjaar en worden steeds stilzwijgend verlengd en waar nodig aangepast (leeftijdscategorie). Opzeggingen of wijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk of per email bij het secretariaat (secretariaat@martensplek.nl) van Golfclub Martensplek worden ingediend, tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar. Er vindt geen restitutie bij opzegging plaats!