*Speciale actie* 2021 - Senior 25+ Speelrecht

€ 755,97

Actieprijs € 685,00
Gelieve onderstaande toelichting en voorwaarden van deze actie goed door te lezen
Het speciale lidmaatschap à € 685,00 (jaarbetaler) wordt aangegaan voor de duur van één kalenderjaar of het resterende deel van het kalenderjaar. Deze gaat in op de ingangsdatum van het aanmeldingsformulier en wordt steeds stilzwijgend met één kalenderjaar verlengd en waar nodig aangepast (bijvoorbeeld leeftijdscategorie/ prijsaanpassing).
Speelrecht, NGF-contributie en ballenkaarten worden in één keer gefactureerd. Alle tarieven “met speelrecht” zijn exclusief NGF-contributie (€ 19,00), ballenkaarten (€ 20,00). Deze drie items zijn onlosmakelijk verbonden met het “Speelrecht”. Het clublidmaatschap à € 15,00 wordt separaat gefactureerd. Bij aanmelding zijn leden van 18 jaar en ouder € 100,00 entreegeld verschuldigd.
• Opzeggen of wijzigen (downgrade) van het lidmaatschap kan tot uiterlijk 1 december van het lopende kalenderjaar.
• Geen administratiekosten bij wijziging binnen bestaande lidmaatschapssoorten. Er is wel entreegeld verschuldigd wanneer dat nog niet eerder is voldaan.
• Een opzegging of een wijziging is pas akkoord als u hiervan een bevestiging heeft ontvangen. Geen restitutie van contributie bij opzegging!
Aanmeldingen, opzeggingen en wijzigingen kunnen uitsluitend d.m.v. het aanmeldingsformulier, bij voorkeur per e-mail, worden ingediend bij ledenadministratie@martensplek.nl of per post verzonden worden naar Golfclub Martensplek, Haarweg 22, 7936 TP Tiendeveen.
• Voor oud-leden is deze actie alleen mogelijk, wanneer men minimaal 12 maanden geen lid is geweest.
• Bij inschrijving in januari, februari, maart of april is 100% jaarcontributie verschuldigd.
• Bij inschrijving in mei of juni is 85% jaarcontributie verschuldigd.
• Bij inschrijving in juli is 60% jaarcontributie verschuldigd.
• Bij inschrijving na juli is per maand 1/12 jaarcontributie verschuldigd (over de resterende maanden).
U kunt zich aanmelden via ons aanmeldingsformulier.

Aanmeldingsformulier - GC Martensplek.pdf