Bekijk hier de nieuwe GCM tarieven 2018

Tarieven van Golfclub Martensplek (GCM) voor kalenderjaar 2018

Soort lidmaatschapPer jaarPer maand4)
Leeftijd tot 1084,-12,50
Leeftijd 10-17130,-17,50
Leeftijd 18-20220,-22,50
Leeftijd 21-24352,-32,50
Leeftijd v.a. 25 jaar 5)857,5080,-
Studenten-lid437,-40,-
Bijzonder lid/buitenlid 1)446,-40,-
Daluren lidmaatschap v.a. 15.00 uur395,-35,-
Gezinslidmaatschap (incl. kinderen t/m 17 jaar op hetzelfde adres wonend)1.500,-150,-
Leeftijd v.a. 25 jaar met 2 keer per maand 1 uur golfles 3)1.100,-100,-
Alleen par 3 lid150,-x
Theelid – geen speelrecht89,-x
Business club18deveen o.b.v. 2 personen excl. btw1.065,-x
Business club18deveen 2) aanvulling plus excl. btw355,-x
Groen en cursief = Aspirant-lidmaatschappen 
  1.  Buitenlid/Bijzonder lid zijn leden van andere golfclubs (homecourse), die minimaal gelijkwaardig zijn aan GCM en bij de NGF aangesloten of leden die op 80 km of meer van Martensplek of in het buitenland wonen excl. NGF-bijdrage.
  2.  Voor alle mogelijkheden m.b.t. bedrijfslidmaatschap zie onze website onder het Business Menu.
  3.  De golfles is 2 keer per maand 1 uur in groepsverband.
  4.  Maandbedragen zijn exclusief € 4,00 kosten per incasso.
  5.  Voor elk lidmaatschap v.a. 18 jaar betaalt u bij aanvang € 100,- administratiekosten, Par 3-/Theelid uitgezonderd.

Voor lidmaatschapsvormen afgesloten vóór 2018 geldt:

Wilt u overstappen naar een aspirant-lidmaatschapsvorm dan bent u € 100,- administratiekosten verschuldigd per lidmaatschap/ per persoon. Na de wijziging zijn de nieuwe voorwaarden van het aspirant-lidmaatschap van toepassing. Betaalt u de contributie jaarlijks en wilt u overstappen naar een betaling per maand (of andersom) dan kunt u uitsluitend wisselen bij aanvang van het nieuwe kalenderjaar.


Voor onze aspirant lidmaatschappen die per 2018 worden afgesloten geldt:

Bent u 18 jaar of ouder, dan bent u bij (her)inschrijving of bij het overstappen naar een ander aspirant lidmaatschapsvorm € 100,-  administratiekosten per persoon verschuldigd.

Uitsluitend wanneer u een maandlidmaatschap heeft, kunt u uw lidmaatschap ook gedurende het jaar opzeggen. U heeft dan een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

In verband met de scherpe tariefstelling voor gezinslidmaatschappen geldt de mogelijkheid van maandelijks opzeggen niet. De opzeggingstermijn voor dit aspirant-lidmaatschap blijft tot uiterlijk vier weken voor het einde van het kalenderjaar.

Aanvullend geldt dat leden met een aspirant-status (proef) gedurende 2018 wel speelrecht, maar geen stemrecht hebben en niet kunnen deelnemen aan clubkampioenschappen: Strokeplay (bruto = zonder HCP verrekening), Matchplay (non HCP = idem), Stableford, Matchplay met HCP verrekening (knock-out), OT & SIEN , OT single, Sien single.


Algemeen

Wordt u lid van Golfclub Martensplek gedurende het kalenderjaar en wilt u de jaarlijkse contributie ineens betalen dan hanteert Golfclub Martensplek de volgende berekeningsmethode:

  • Bij inschrijving in januari, februari, maart of april is 100% jaarcontributie verschuldigd.
  • Bij inschrijving in mei of juni is 85% jaarcontributie verschuldigd.
  • Bij inschrijving in juli is 60% jaarcontributie verschuldigd.
  • Bij inschrijving na juli is per maand 1/12 jaarcontributie verschuldigd (over de resterende maanden van het jaar).

Alle lidmaatschappen, die per jaar worden betaald, worden aangegaan voor de duur van één kalenderjaar en worden steeds stilzwijgend verlengd en waar nodig aangepast (bijvoorbeeld leeftijdscategorie).

Opzeggingen of wijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk of per email bij het secretariaat van Golfclub Martensplek (secretariaat@martensplek.nl) worden ingediend, tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar. Geen restitutie bij opzegging!