Local Rules GC Martensplek

LOCAL RULES en GEDRAGSREGELS GC MARTENSPLEK             

 1. BUITEN DE BAAN wordt aangegeven door witte palen, palen met een witte markering al dan niet voorzien van gaas.
 2. INTERNE BUITEN DE BAAN: Tijdens het spelen van hole 7 is de rechterkant van hole 7, aangegeven met witte palen, buiten de baan en worden deze palen beschouwd als out of bounds markeringen. Deze palen zijn vaste obstakels bij het spelen van hole 8.
 3. DROPPING ZONES worden aangegeven door een bord met de tekst “DROPPING ZONE”. Indien de bal in de (rode) hindernis van hole 1 (links of rechts), 2, 3,7, 9, 10, 12, 13, 14 of 18 ligt of als het bekend of praktisch zeker dat een bal die niet gevonden is daarin ligt en de bal heeft de grens van de waterhindernis het laatst gekruist op een punt tussen de rode palen met een witte kop, mag de speler handelen volgens regel 17.1; of als extra mogelijkheid met 1 strafslag de originele of een andere bal droppen in Dropping Zone. De dropping zone is een dropzone als bedoeld in Regel 14-3..
 4. VASTE OBSTAKELS: Schelpenpaden zijn vaste obstakels. Alle andere paden zijn integraal deel van de baan.
 5. ONGEMARKEERDE GREPPELS Alle ongemarkeerde greppels worden behandeld als deel van het algemeen gebied  en zijn geen hindernissen.
 6.  KEIEN IN BUNKER HOLE 18:.De stapel keien in de bunker op hole 18 is een vast obstakel. Indien sprake is van een belemmering dan mag de speler deze ontwijken volgens regel 16.1c.

 OVERTREDING PLAATSELIJKE REGELS 1 t/m 6: algemene straf (zie Regel 1-3)

TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGELS

·        Zie informatiebord bij de ingang van het clubhuis.

GEDRAGSREGELS

 1. Herstel pitchmarks, herplaats plaggen en hark de bunker
 2. Afstandspaaltjes bevinden zich op 200, 150 en 100 meter van het midden van de green.
 3. Het is verboden op de holes 1, 10 en 18  af te slaan bij nadering van verkeer.
 4. Het is ten strengste verboden om buiten de afrastering ballen te zoeken of te rapen en het bouwland naast hole 4, 16 en 17 te betreden op straffe van verwijdering van de baan.
 5. Volg de aanwijzingen van de marshall onvoorwaardelijk op.
 6. Greenkeepers hebben altijd voorrang.
 7. Wacht bij de afslag van hole 9 tot de bel luidt.
 8. Draag de bagtag en/of greenfee kaart altijd zichtbaar aan de tas.
 9. Rijd nooit met de handycar of trolley tussen bunkers en green. Volg bordje “Next tee”.
 10. Pas de regel “door laten”  op tijd toe.
 11. Telefoneer alleen bij noodsituaties. Gebruik van telefoon toegestaan bij raadplegen van de app “Rules of golf” en als invoermedium voor uw score.

Versie 20190110