Local rules gc martensplek

LOCAL RULES GolfClub MARTENSPLEK 10 juni 2016
 1. BUITEN DE BAAN: wordt aangegeven door witte palen, palen met een witte markering al dan niet voorzien van gaas.
 2. GROND IN BEWERKING: GUR wordt aangegeven met blauwe palen of linten. Indien er sprake is van een belemmering is de speler verplicht die belemmering te ontwijken volgens regel 25-1b.
 3. DROPPING ZONES worden aangegeven door een bord met de tekst “DROPPING ZONE”. Indien de bal in de laterale waterhindernis van hole 2, 3,7, 9, 10, 12, 13, 14 of 18 ligt of als het bekend of praktisch zeker dat een bal die niet gevonden is daarin ligt en de bal heeft de grens van de waterhindernis het laatst gekruist op een punt tussen de rode palen met een witte kop, mag de speler handelen volgens regel 26-1; of als extra mogelijkheid met 1 strafslag de bal droppen binnen 2 stoklengtes van het Dropping Zone bord.
 4. VASTE OBSTAKELS: alle afstand markeringspalen en palen die een waterhindernis of GUR aangeven zijn vaste obstakels. Schelpenpaden zijn vaste obstakels, alle andere paden zijn onderdeel van de baan. Aangepaalde bomen zijn vaste obstakels. Indien er sprake is van een belemmering, is de speler verplicht deze te ontwijken volgens Regel 24-2b. Een vast obstakel op of binnen twee stoklengten van de green en binnen twee stoklengten van de bal mag worden ontweken volgens de Procedure in Appendix Ia, deel 4 van de Golfregels, als aan de daar gestelde voorwaarden wordt voldaan. De bal moet worden gedropt zo dicht mogelijk bij de plek waar de belemmering wordt ontweken.
 5. ONGEMARKEERDE GREPPELS zijn “door de baan”.
 6. AFSTANDMETERS: Afstandsmeters Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden, overtreedt hij Regel 14-3.
 7. Keien in bunker hole 18: De stapel keien in de bunker op hole 18 is een vast obstakel. Indien sprake is van een belemmering dat mag de speler deze ontwijken volgens regel24-2b.
TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGELS
 • Zie informatiebord bij de ingang van het clubhuis.
OVERTREDING PLAATSELIJKE REGELS 1 t/m 5 en 7:
 • MATCHPLAY: Verlies van de hole
 • STROKEPLAY: 2 slagen
OVERTREDING VAN PLAATSELIJKE REGEL 6:
 • Bij de eerste overtreding: Matchplay – Verlies van de hole; Strokeplay – 2 slagen.
 • Bij volgende overtreding – Diskwalificatie
 Goedgekeurd 10 juni 2016 door NGF