Close
Haarweg 22 7936 TP Tiendeveen
secretariaat@martensplek.nl

Lidmaatschapssoorten 2019

per jaar

per maand ***

Jeugdlid tot 10

€ 87,00

€ 12,50

Jeugdlid 10-17

€ 134,00

€ 17,50

Seniorlid 18-20

€ 227,00

€ 22,50

Seniorlid 21-24

€ 363,00

€ 32,50

Studentenlid

€ 450,00

€ 40,00

Seniorlid 25+

€ 883,00

€ 80,00

Buitenlid/Bijzonder lid *

€ 459,00

€ 40,00

Daluren lidmaatschap v.a. 15:00 uur

€ 407,00

€ 35,00

Gezinslidmaatschap

€ 1.545,00

€ 150,00

9 Holes lid (Nieuw in 2019 en alleen voor nieuwe leden).

€ 618,00

x

Par 3 (incl. “ballenkaart”, geen NGF-registratie).

€ 155,00

x

Theelid (geen speelrecht, geen NGF-registratie).

€ 92,00

x

Businessclub18deveen (voor 2 personen)**

€ 1.020,00

x

Businessclub18deveen aanvulling (per persoon)**

€ 366,00

x

Tarieven met groene achtergrond zijn proeflidmaatschappen.

Voor bestaande lidmaatschapssoorten geldt:
Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één kalenderjaar of het resterende deel en wordt steeds stilzwijgend verlengd en waar nodig aangepast (bijvoorbeeld leeftijdscategorie / prijsaanpassing).
Bij aanmelding zijn leden van 18 jaar en ouder € 100,00 entreegeld **** verschuldigd (geldt niet voor lidmaatschapssoorten met “Geen NGF registratie”).
Geen administratiekosten bij wijziging binnen bestaande lidmaatschapssoorten (mits de administratiekosten al eens voldaan zijn).

• Bij inschrijving in januari, februari, maart of april is 100% jaarcontributie verschuldigd.
• Bij inschrijving in mei of juni is 85% jaarcontributie verschuldigd.
• Bij inschrijving in juli is 60% jaarcontributie verschuldigd.
• Bij inschrijving na juli is per maand 1/12 jaarcontributie verschuldigd (over de resterende maanden).

Voor proeflidmaatschapssoorten geldt:
Alleen mogelijk voor nieuwe leden en voor leden die in 2018 al een proeflidmaatschap hadden.
Wel speelrecht, geen stemrecht en geen deelname bij clubkampioenschappen.

Maandbetalers met een proeflidmaatschapssoort kunnen steeds voor het eind van de maand opzeggen (hebben één maand opzegtermijn en zijn minimaal 2 maanden lid), voor maandbetalers van gezinslidmaatschappen geldt de reguliere opzeggingstermijn.

Bij aanmelding zijn leden van 18 jaar en ouder altijd € 100,00 entreegeld verschuldigd.

Algemeen:
Alle tarieven van lidmaatschapssoorten, zijn inclusief NGF contributie (€ 17,50) en een ballenkaart (€ 20,00) voor onbeperkt “drivingrangeballen” (Uitzonderingen: Theeleden en Par 3 leden).

*) Buitenleden zijn leden van andere golfclubs (minimaal gelijkwaardig aan Golfclub Martensplek en bij de NGF aangesloten of golfclubs in het buitenland).
*) Bijzondere leden zijn leden die buiten een straal van 80 km van Golfclub Martensplek of in het buitenland wonen.
**) Voor alle mogelijkheden m.b.t. bedrijfslidmaatschap zie onze website (www.martensplek.nl) onder BUSINESS.
***) Maandbedragen zijn exclusief € 4,00 kosten per incasso.
****) Entreegeld is niet verschuldigd bij aanmelding binnen 1 jaar na opzegdatum.

Opzeggingen en wijzigingen kunnen uitsluitend per email of schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van Golfclub Martensplek (secretariaat@martensplek.nl / Haarweg 22 – 7936 TP – Tiendeveen).

Opzeggen voor het volgende kalenderjaar kan tot uiterlijk vier weken voor het einde van het lopende kalenderjaar.

Een opzegging of een wijziging is pas akkoord als u hiervan een bevestiging heeft ontvangen.

Geen restitutie van contributie bij opzegging!