Damescommissie

  
 Irma Bor(voorzitter)
 Betsie Hollak(penningmeester)
  Alice Prinssen 
 Hennie Kuiper (secretaris)
 Nolly Weissink