Baancommissie

 

    
Bert SmitBert Smidvoorzitter 
 Herman Weissinksecretaris 
 Karst Breeuwsmaplv. voorzitter 
Ellen MutsaertSEllen MutsaertsLid 
 Hans SluiterLid 
 Tinus ClausLid (Geerts Beheer)