Kampioenschappen

1

Clubkampioen strokeplay

Clubkampioen strokeplay wordt de dame en de heer die op handicap 0 de beste score heeft behaald. De heren spelen 54 holes van vrijdag t/m zondag. De dames spelen 54 holes van vrijdag t/m zondag. Voorwaarde voor deelname: Heren EGA handicap 18.0 of lager, voor de Dames EGA handicap 30.0 of lager.
Het max. aantal inschrijvingen: 42 personen. In principe gelijk verdeeld in dames en heren. Zijn er minder dan 21 dames, dan kan het tekort aangevuld worden met heren, of andersom. Bij overschrijden van het aantal deelnemers vallen de hoogste handicappers af.
Er wordt gespeeld in flights van drie spelers. Bij gelijke uitslag, na de laatste ronde, volgt er een “sudden death” play-off  over hole 13, 17 en 18. Een half uur na binnenkomst van de laatste speler vindt de prijsuitreiking plaats.
Gebruik van een Handicar is tijdens deze wedstrijd in geen enkel geval toegestaan.

2

Clubkampioen matchplay

Clubkampioen matchplay wordt de dame en de heer die zonder handicap verrekening de winnaar wordt over 72 holes te spelen tijdens één weekeinde. Te weten 2 x 18 op zaterdag en 2 x 18 op zondag. Voorwaarde voor deelname: Heren EGA handicap 18.0 of lager, Dames EGA handicap 30.0 of lager. Het max. aantal inschrijvingen: 16 dames en 16 heren.
Bij meerdere inschrijvingen vindt kwalificatie plaats tijdens de strokeplaywedstrijd voorafgaand aan de geplande wedstrijddatum van de matchplaywedstrijd.
Voorbeeld: schrijven zich 21 (dames of heren) in, dan spelen 10 inschrijvers met de hoogste hcp. om de laatste 5 plaatsen. De indeling zal geschieden volgens het NGF vademecum wedstrijden ( blz. 20-21) in volgorde van handicap.
De winnaars van de plaatsen 1- 2- 3 en 4 van het vorige jaar worden als 1- 2- 3 en 4 ingedeeld, mits zij zich hebben aangemeld. Bij ontstentenis van één der opgestelden kan een reserve invallen (vademecum wedstrijden blz.20-21).
Indien er geen reserves zijn, gaat de tegenstander naar de volgende ronde.
Beide wedstrijddagen zal gestart worden om 08.00 uur in flights van 2 personen om de 6 min. Op de finaledag wordt er gespeeld om de eerste, tweede, derde en vierde plaats. Bij gelijke stand na de laatste 18 holes valt de beslissing op grond van het “sudden death” play-off , startend op hole 1. Een half uur na binnenkomst van de laatste speler vindt de prijsuitreiking plaats.
Gebruik van een Handicar is tijdens deze wedstrijd in geen enkel geval toegestaan.

3

Strokeplay kampioen met handicap verrekening

Strokeplay kampioen met handicap verrekening, wordt de dame en de heer die het laagste aantal netto strokes heeft behaald over 4 van de 7 strokeplay wedstrijden (18 holes), die gespeeld worden tijdens de parking wedstrijden, in de maanden april tot en met oktober. Volgens de regels geldend voor de parking wedstrijden komen alleen de spelers met Heren EGA handicap 0 – 18.0 of lager en Dames EGA handicap 0-21.0 of lager in aanmerking strokeplay kampioen te worden. Prijsuitreiking vindt plaats na de Parkingwedstrijd van november.
Bij gelijke stand na de laatste 18 holes valt de beslissing op grond van het “sudden death” play-off , startend op hole 1.

4

Kampioen stableford met handicap verrekening

Kampioen stableford met handicap verrekening, wordt de dame en de heer die het meeste aantal stableford punten heeft behaald over 4 van de 7 stableford wedstrijden (18 holes) ,die gespeeld worden tijdens de parking wedstrijden in de maanden april tot en met oktober. Volgens de regels geldend voor de parking wedstrijden komen alleen de spelers met Heren EGA handicap 18.1 – 36.0 en Dames EGA handicap 21.1 – 36.0 in aanmerking stableford kampioen te worden. Prijsuitreiking vindt plaats na de Parkingwedstrijd van november.
Bij gelijke stand na de laatste 18 holes valt de beslissing op grond van het “sudden death” play-off , startend op hole 1.

5

Kampioen matchplay knock-out

Kampioen matchplay knock-out, wordt de dame en de heer die de finale wint op zondag tijdens het finaleweekend in september. Inschrijving voor 1 april. Bij meer dan 32 inschrijvingen zal een extra voorronde ingelast worden. De “knock-out”-wedstrijden lopen van april t/m september. Inschrijving en wedstrijdverloop worden bijgehouden op het publicatiebord in het clubhuis. Op de finaledag zal tevens gespeeld worden om de derde en vierde plaats. Start op de finaledag om 10.00 uur. Voorwaarde voor deelname: in het bezit van EGA handicap (max. hcp. 36.0) Bij gelijke stand na de laatste 18 holes valt de beslissing op grond van het “sudden death” play-off, startend op hole 1.
Voor de prijsuitreiking, zie onder punt 7.

6

Matchplaykampioenschap koppels knock-out “Ot en Sien” plus “Ellert & Brammert”

Twee spelers vormen samen een team en spelen tegen twee andere spelers matchplay KO wedstrijden. Inschrijven voor 1 april. Een team bestaat uit een dame en een heer. Voorwaarde voor deelname: in het bezit van EGA handicap (max. hcp. 36.0). Zie schema op publicatie bord. De winnaars zullen uitkomen tegen een ander winnend team. De twee overblijvende teams spelen de finale wedstrijd op zaterdag tijdens het finaleweekeinde in september. Op de finaledag zal tevens gespeeld worden om de derde en vierde plaats. Start op de finaledag om 13.00 uur. Bij gelijke stand na de laatste 18 holes valt de beslissing op grond van het “sudden death” play-off, startend op hole 1.

De prijsuitreiking vindt plaats op zondag, zie onder punt 7.

7

Gezelligheidswedstrijd

Een half uur na de start van de finalisten, singles, zal de start plaatsvinden van een gezelligheids koppelwedstrijd waaraan alle deelnemers van de matchplay KO kampioenschappen en van “Ot en Sien” kunnen deelnemen. Andere spelers zijn ook van harte welkom. Spelvorm is gelijk aan die van Ot en Sien. Deze wedstrijd gaat over 9 holes en start om 11.00 uur. De prijsuitreiking van de Matchplay kampioenschappen singles, koppels Ot en Sien en de gezelligheidswedstrijd vinden gelijktijdig plaats, een half uur na binnenkomst van de laatste speler.

8

Regels voor Matchplay knock out singles en koppels “Ot en Sien” plus “Ellert & Brammert”

  • Van de eerste speler of koppel op de lijst wordt verwacht dat hij/zij het initiatief neemt/nemen om een afspraak te maken. Deelnemers dienen meerdere dagen beschikbaar te zijn in de aangegeven periode. Ook buiten het weekeinde. Verder is het een gedeelde verantwoordelijkheid van de beide spelers en van de beide koppels.
  • Als er niet in de door de wedstrijdcommissie aangegeven periode wordt gespeeld, worden beide spelers, of koppels, uitgesloten van verdere deelname.

Vervanging

  • Bij de koppelwedstrijd mag tot één week voor de aanvang van de competitie nog een andere partner worden aangemeld.
SinglesMatchplay SPELVORM GreensomeOt en Sien
100% 60% van de lage handicap
Max. 18 slagen mee 40% van de hoge handicap

NGF Competitie

Aan de NGF competitie nemen deel:

  • 1 damesteams (zondag)
  • 1 damesteams (dinsdag)
  • 1 herenteam (zondag)
  • 3 dames seniorenteams (donderdag)
  • 5 heren seniorenteams (vrijdag)

Tijdens de NGF competitie is de baan gesloten tot 30 minuten nadat de laatste flight gestart is. Indien het ontvangende team slechts 1 team op bezoek krijgt, is het mogelijk in overleg tussendoor te spelen.

Ladiesday

(min. leeftijd 18 jaar)
Elke dinsdagmorgen is gereserveerd voor de dames.
De eerste dinsdag van de maand (april t/m. okt.) wordt een qualifying wedstrijd gespeeld over 9 of 18 holes. Deze morgens zijn toegankelijk voor alle damesleden vanaf 18 jaar en met baanpermissie.

Voor deze wedstrijd inschrijven.

Inschrijven is mogelijk tot maandag 12.00 uur via E-Golf4U. Je krijgt je starttijd via een e-mail en je kunt het na 16.00 uur opvragen bij de receptie of lezen op E-Golf4U.
De overige dinsdagen zijn z.g. inloopwedstrijden – starten vanaf 9.30 uur. Zij die 18 holes spelen moeten uiterlijk om 09.00 uur aanwezig zijn. Degene die 9 holes spelen, starten na de dames die 18 holes spelen. Zij dienen uiterlijk 9:50 uur aanwezig te zijn. 

De vierde dinsdag van de maand, tenzij anders vermeld, is een shotgun wedstrijd over 9 holes, aanwezig uiterlijk 9:00 uur. De shotgun wedstrijden op de 4e dinsdag worden om en om gespeeld op hole 1-9 en hole 10-18 (zie wedstrijdkalender) 

Voor elke wedstrijd geldt dat scores boven de 18/36 punten (stableford) worden ingevoerd in E-Golf4U.

The G’Oldies morgen

De donderdagmorgen is gereserveerd voor the G’Oldies; dames 50+ en heren 55+  met minimaal baanpermissie.

Van maart tot november wordt standaard een 9 holes shotgun wedstrijd gespeeld. Vijf keer wordt “qualifing” gespeeld met een “longest”en een “neary”.
In het activiteitenboekje vindt u alle data, starttijden en speciale activiteiten.

Voor elke wedstrijd geldt dat scores boven de 18 punten (stableford) worden ingevoerd in E-golf4U.

Aanmelden altijd uiterlijk een half uur vóór  de starttijd. De kosten voor deelname aan de G’Oldies morgen € 3,50 per persoon (inclusief een consumptie).

Clubavond

(min. leeftijd 16 jaar)
Op de woensdagavonden van 8 april tot en met 9 september, zijn er clubavonden Start om 18.00 uur, 9 holes inloopwedstrijd shotgun.

Voor elke wedstrijd geldt dat scores boven de 18 punten (stableford) worden ingevoerd in E-golf4U.
Deze avonden zijn toegankelijk voor alle leden vanaf baanpermissie. Aanmelden mogelijk vanaf 17:00 uur. Briefing ongeveer 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd.

Herenavond

(min. leeftijd 18 jaar)
Op de donderdag avonden van 9april tot en met 10 september zijn er Herenavonden. U kunt zich aanmelden voor de zgn. inloopwedstrijd tussen 17.30 en 18.00 uur aan de wedstrijdtafel in het clubhuis. Deze avonden zijn toegankelijk voor alle leden vanaf handicap 36.

Voor elke wedstrijd geldt dat scores boven de 18punten (stableford) worden ingevoerd in E-golf4U.
Na 10 september is er de Herenmiddag op zaterdag vanaf 13.00 uur. Zie wedstrijdkalender op de site.

Stableford wedstrijden voor hogere handicappers

Er worden jaarlijks 4 wedstrijden georganiseerd voor leden met handicap 37 t/m. 54. (stap 1 en 2) in april, mei, augustus en september (zie wedstrijdkalender). Het zijn 9 holes wedstrijden stableford. Start om en om op hole 1 of hole 10. Het doel van deze wedstrijden is om de nieuwe leden wedstrijdervaring op te laten doen en hun spelpeil te verbeteren. Zij kunnen hun clubhandicap verbeteren.

Uw starttijd, de uitslag van een wedstrijd en verder informatie betreffende Golf Club Martensplek kunt u vinden op de website.

Wedstrijdcommissie
Golfclub Martensplek