DEMARTENSPLEKCLUBVAN100

Ook Golfclub Martensplek heeft, net als veel hedendaagse sportverenigingen, last van financiële krapte. Hierdoor matchen de sportieve ambities niet altijd met de benodigde investeringen. Om de leden van onze golfclub, haar commissies en/of het bestuur iets meer financiële armslag te geven en het organiseren van “leuke” en/of “afwijkende” verenigingswedstrijden, competities of speciale wensen, die anders niet gerealiseerd worden te ondersteunen en wellicht daardoor mogelijk te maken, hebben wij per 01-01-2018 “DEMARTENSPLEKCLUBVAN100” opgericht.

Deze club zal onafhankelijk van het bestuur functioneren en dus geen verantwoording aan welk officieel orgaan binnen de vereniging hoeven af te leggen. Een commissie van 3 leden zal de benodigde werkzaamheden en uitbetaling van aangevraagde gelden regelen en aan het eind van het seizoen (voorafgaand aan de jaarlijkse Club van 100 golfwedstrijd) verantwoording afleggen aan de leden van deze exclusieve club.

Aanvragen kunnen worden ingediend door alle leden van GCM (men behoeft hiervoor dus geen lid te zijn van “DEMARTENSPLEKCLUBVAN100” via het e-mailadres DEMARTENSPLEKCLUBVAN100@gmail.com.