Golf & Business Club18deveen

Golf is bij uitstek geschikt voor het onderhouden van uw zakelijke contacten. Wij bieden u de gelegenheid om met relaties en/of collega’s sportief te recreëren op onze prachtige golfbaan. Tevens heeft de golfbaan uitstekende faciliteiten voor vergaderingen, seminars, presentaties en zakenlunches of -diners.

De basis van een Golf & Business Club18deveen lidmaatschap bestaat uit speelrecht voor twee personen, vermelding van uw bedrijfsnaam op de website en het sponsorbord bij de entree van de receptie en deelname aan alle activiteiten van Golf & Business Club18deveen. Uw gasten kunnen tegen een voordelig greenfeetarief spelen.

Neemt u ook een aanvullend GCM clublidmaatschap dan bent u ook volwaardig lid van Golfclub Martensplek.

Contributie
De contributie bedraagt op basis van minimaal 2 personen € 990,00.
Voor een extra clublidmaatschap betaalt u € 495,00.
Een aanvullend GCM clublidmaatschap kost u € 350,00 p.p

Toelichting en Voorwaarden

  • Alle genoemde bedragen zijn jaartarieven exclusief btw.
  • Tarieven speelrecht zijn exclusief NGF-contributie (€ 18,50) en ballenkaarten (€ 20,00).
  • Geen administratiekosten bij wijziging binnen bestaande lidmaatschapssoorten.
  • Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één kalenderjaar of het resterende deel 1) daarvan. Deze gaat in op de ingangsdatum van het aanmeldingsformulier en wordt steeds stilzwijgend met één kalenderjaar verlengd en waar nodig aangepast.
  • Opzeggen of wijzigen (downgrade) van het lidmaatschap kan tot uiterlijk 1 december van het lopende kalenderjaar. 
  • Een opzegging of een wijziging is pas akkoord als u hiervan een bevestiging heeft ontvangen.
  • Geen restitutie van contributie bij opzegging.
  • Aanmeldingen, opzeggingen en wijzigingen kunnen uitsluitend d.m.v. het aanmeldingsformulier, bij voorkeur per e-mail, worden ingediend bij ledenadministratie@martensplek.nl of per post verzonden worden naar Golfclub Martensplek, Haarweg 22, 7936 TP Tiendeveen.

1) Bij inschrijving in januari, februari, maart of april is 100% jaarcontributie verschuldigd.
    Bij inschrijving in mei of juni is 85% jaarcontributie verschuldigd.
    Bij inschrijving in juli is 60% jaarcontributie verschuldigd.
    Bij inschrijving na juli is per maand 1/12 jaarcontributie verschuldigd over de resterende maanden

Een aanmeldingsformulier is te downloaden via onderstaande link.