Golf & Business Club18deveen

Golf is bij uitstek geschikt voor het onderhouden van uw zakelijke contacten. Wij bieden u de gelegenheid om met relaties en/of collega’s sportief te recreëren op onze prachtige golfbaan. Tevens heeft de golfbaan uitstekende faciliteiten voor bijvoorbeeld vergaderingen, seminars, presentaties en zakenlunches en -diners.

De basis van een lidmaatschap bestaat uit speelrecht voor twee personen, gereduceerde contributies voor extra clublidmaatschappen, uw gasten kunnen tegen een gereduceerd greenfeetarief spelen, vermelding van uw bedrijfsnaam op een sponsorbord bij de hole en in de entree, vermelding van uw naam op de website en deelname aan de Bedrijvendagen van Golf & Business Club18deveen.

Contributie
De contributie bedraagt op basis van minimaal 2 personen € 990,00 per jaar.
Een extra clublidmaatschap kost u € 495,00.
Voor een aanvullend GCM clublidmaatschap betaalt u € 350,00 p.p. 

Voorwaarden

  • Tarieven speelrecht zijn exclusief NGF-contributie (€ 18,50) en ballenkaarten (€ 20,00).
  • Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.
  • Geen administratiekosten bij wijziging binnen bestaande lidmaatschapssoorten.
  • Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één jaar of het resterende deel van het kalenderjaar 1). Deze gaat in op de ingangsdatum van het aanmeldingsformulier en wordt steeds stilzwijgend met één jaar verlengd en waar nodig aangepast (bijvoorbeeld leeftijdscategorie/prijsaanbieding).
  • Opzeggen kan tot uiterlijk vier weken voor het einde van het lopende lidmaatschap.
  • Een opzegging of een wijziging is pas akkoord als u hiervan een bevestiging heeft ontvangen.
  • Geen restitutie van contributie bij opzegging.
  • Aanmeldingen, opzeggingen en wijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij Golfclub Martensplek, Haarweg 22, 7936 TP Tiendeveen of gemaild worden naar ledenadministratie@martensplek.nl of receptie@martensplek.nl.

1) Bij inschrijving in januari, februari, maart of april is 100% jaarcontributie verschuldigd.
    Bij inschrijving in mei of juni is 85% jaarcontributie verschuldigd.
    Bij inschrijving in juli is 60% jaarcontributie verschuldigd.
    Bij inschrijving na juli is per maand 1/12 jaarcontributie verschuldigd over de resterende maanden

Voor aanmelding kunt u gebruik maken van een aanmeldingsformulier. Het formulier is te downloaden via onderstaande link.