Tarieven Golfbaan/Golfclub Martensplek 2023
Lidmaatschapssoorten 2023 met speelrecht Per jaar Per maand jaarcontract Per maand opzegtermijn één maand
Jeugdlidmaatschap t/m 9 jaar Gratis
Junior lidmaatschap 10 t/m 20 jaar € 167,00
Senior lidmaatschap 21 t/m 24 jaar € 292,00 € 27,00 € 29,50
Senior lidmaatschap 25 t/m 29 jaar € 509,00 € 45,00 € 47,50
Senior lidmaatschap 30+ € 859,00 € 74,00 € 76,50
9-holes lidmaatschap € 667,00 € 58,00 € 60,50
Buiten lidmaatschap 1) € 525,00 € 46,00 € 48,50
Bijzonder lidmaatschap 2) € 525,00 € 46,00 € 48,50
Daluren lidmaatschap v.a. 15:00 uur € 472,00 € 42,00 € 44,50
Gezinslidmaatschap 3) € 1.725,00 € 146,00 € 148,50
Speelrecht uitsluitend Par-3-baan
Pitch & Putt baan Martensplek _ Par-3 lidmaatschap 4) € 159,00
Zonder speelrecht Per jaar
D-lidmaatschap / per 4 jaar (NGF-pas en voordelige greenfeetarieven) € 515,00
Handicapregistratie (NGF-pas en voordelige greenfeetarieven) € 36,00

Golf & Business Club18deveen lidmaatschap 

 

  • Alle tarieven “met speelrecht” zijn exclusief NGF-contributie en clubcontributie; deze zijn onlosmakelijk verbonden met het speelrecht. 
  • Alle lidmaatschappen met speelrecht hebben toegang tot de oefenfaciliteiten en kaarten voor de ballenautomaat zijn inclusief. 
  • Entreegeld, NGF-contributie en speelrecht wordt door Golfbaan Martensplek geïncasseerd. Als standaard geldt incasso (eCurring via Mollie) zonder administratiekosten. Voor afwijkende facturatie wordt € 10,00 administratiekosten per factuur berekend. 
  • Bij aanmelding zijn leden van 21 jaar en ouder € 100,00 entreegeld verschuldigd. 
  • NGF-contributie wordt steeds voor aanvang van het volgende kalenderjaar apart geïncasseerd. Tarieven 2023: Senior (homeclub) - € 23,00; Junior (homeclub) - € 10,00; Senior (niet homeclub) - € 6,00; Junior (niet homeclub) - € 3,00.
  • Clubcontributie wordt separaat gefactureerd door de penningmeester van Golfclub Martensplek. Tarief 2023: € 15,00 (jeugd- en juniorleden gratis).

 

Toelichting en voorwaarden

Jaarlidmaatschap met speelrecht (betaling per jaar) gaat in op de aangegeven ingangsdatum van het aanmeldingsformulier. Het wordt aangegaan voor de duur van één kalenderjaar of het resterende deel van het lopende kalenderjaar 5) en wordt steeds stilzwijgend met één kalenderjaar verlengd en waar nodig aangepast; bijvoorbeeld t.a.v. leeftijdscategorie. Bij de eerste incasso (aanmelding) worden entreegeld, NGF-contributie en speelrecht geïncasseerd. Aansluitend worden speelrecht en NGF-contributie steeds voor aanvang van het volgende kalenderjaar geïncasseerd. Bij een tarief boven € 250,00 is incasso in 3 termijnen (december, januari, februari) mogelijk, kosten € 2,50 per incasso. Opzeggen of wijzigen naar een voordeliger lidmaatschap kan tot uiterlijk 1 december van het lopende kalenderjaar.

Jaarlidmaatschap met speelrecht (betaling per maand) gaat in op de aangegeven ingangsdatum van het aanmeldingsformulier. Het wordt aangegaan voor de duur van één kalenderjaar of het resterende deel van het lopende kalenderjaar 5) en wordt steeds stilzwijgend met één kalenderjaar verlengd en waar nodig aangepast; bijvoorbeeld t.a.v. leeftijdscategorie. Bij de eerste incasso (aanmelding) worden entreegeld, NGF-contributie en speelrecht voor de betreffende maand geïncasseerd. Aansluitend wordt het speelrecht steeds voor aanvang van de maand geïncasseerd en de NGF-contributie in december. Opzeggen of wijzigen naar een voordeliger lidmaatschap kan tot uiterlijk 1 december van het lopende kalenderjaar.

Maandlidmaatschap met speelrecht (betaling per maand) wordt aangegaan voor de duur van minimaal twee maanden. Deze gaat in op de aangegeven ingangsdatum van het aanmeldingsformulier en wordt steeds stilzwijgend met één maand verlengd en waar nodig aangepast; bijvoorbeeld t.a.v. leeftijdscategorie. Bij de eerste incasso (aanmelding) worden entreegeld, NGF-contributie en speelrecht voor de betreffende maand geïncasseerd. Aansluitend wordt het speelrecht steeds voor aanvang van de maand geïncasseerd en de NGF-contributie in december. Opzeggen kan met één maand opzegtermijn. Geen administratiekosten bij wijziging binnen de bestaande lidmaatschapssoorten. Dit lidmaatschap is ideaal voor bijvoorbeeld “seizoenspelers”, zij switchen dan tussen handicapregistratie en een lidmaatschap met speelrecht.

Aanmeldingen uitsluitend d.m.v. het aanmeldingsformulier. Opzeggingen en wijzigingen kunnen, bij voorkeur per e-mail, worden ingediend bij ledenadministratie@martensplek.nl of per post verzonden worden naar Golfbaan Martensplek, Haarweg 22, 7936 TP Tiendeveen. Een opzegging of een wijziging is pas akkoord wanneer u hiervan een bevestiging heeft ontvangen. Geen restitutie van contributie bij opzegging of wijziging.

1) Buitenleden zijn leden die lid zijn van een andere golfclub als homeclub.
2) Bijzondere leden zijn leden die buiten een straal van 80 km van Golfclub Martensplek of in het buitenland wonen.
3) Alle leden van het gezinslidmaatschap moeten hetzelfde woonadres hebben.
4) Par-3 leden hebben speelrecht op de Par-3 baan en hebben toegang tot alle oefenfaciliteiten.
5) Bij inschrijving in januari, februari, maart of april is 100% jaarcontributie verschuldigd.
Bij inschrijving in mei of juni is 85% jaarcontributie verschuldigd.
Bij inschrijving in juli is 60% jaarcontributie verschuldigd.
Bij inschrijving na juli is per maand 1/12 jaarcontributie verschuldigd over de resterende maanden.

    Een aanmeldingsformulier is te downloaden via onderstaande link.