Tarieven Golfbaan/Golfclub Martensplek 2021
Lidmaatschapssoorten 2021 Per jaar Per maand
Met speelrecht
Jeugdlidmaatschap tot 10 jaar Gratis
Jeugdlidmaatschap 10-17 jaar € 138,00
Seniorlidmaatschap 18-24 jaar € 255,00
Seniorlidmaatschap 25+ € 790,00 € 77,00
Studentenlidmaatschap 2) € 460,00 € 41,00
Buiten lidmaatschap 3) / Bijzonder lidmaatschap 4) € 475,00 € 46,00
Daluren lidmaatschap v.a. 15:00 uur € 425,00 € 41,00
Gezinslidmaatschap 5) € 1.580,00 € 138,00
9-holes lidmaatschap € 610,00 € 57,50
Par-3-baan lidmaatschap 6) € 130,00
Zonder speelrecht
Thee lidmaatschap (geen handicapregistratie) € 90,00
Registratielidmaatschappen
Handicapregistratie (NGF-pas en voordelige greenfeetarieven) € 50,00
D-lidmaatschap / per 4 jaar (NGF-pas en voordelige greenfeetarieven) 7) € 500,00

 

Alle tarieven “met speelrecht” zijn excl. NGF-contributie (€ 19,00), ballenkaarten (€ 20,00) en clubcontributie (€15,00). Deze drie items zijn onlosmakelijk verbonden met het “Speelrecht”.

 

Toelichting en voorwaarden
Bij aanmelding zijn leden van 18 jaar en ouder € 100,00 entreegeld verschuldigd. 

Jaarbetaling
Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één kalenderjaar of het resterende deel van het kalenderjaar 8). Deze gaat in op de ingangsdatum van het aanmeldingsformulier en wordt steeds stilzwijgend met één kalenderjaar verlengd en waar nodig aangepast; bijvoorbeeld t.a.v. leeftijdscategorie. Speelrecht, NGF-contributie en ballenkaarten worden in één keer gefactureerd. Het clublidmaatschap wordt separaat gefactureerd. Opzeggen of wijzigen (downgrade) van het lidmaatschap kan tot uiterlijk 1 december van het lopende kalenderjaar.

Maandbetaling
Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal twee maanden. Deze gaat in op de ingangsdatum van het aanmeldingsformulier en wordt steeds stilzwijgend met één maand verlengd en waar nodig aangepast; bijvoorbeeld t.a.v. leeftijdscategorie. Op de eerste factuur worden speelrecht voor de betreffende maand, NGF-contributie en ballenkaarten voor het betreffende jaar gefactureerd. Vervolgens komen NGF-contributie en ballenkaarten steeds op de eerste factuur van het volgende kalenderjaar. Het clublidmaatschap wordt separaat gefactureerd. Opzeggen kan met één maand opzegtermijn. Geen administratiekosten bij wijziging binnen de bestaande lidmaatschapssoorten. 

Aanmeldingen uitsluitend d.m.v. het aanmeldingsformulier. Opzeggingen en wijzigingen kunnen, bij voorkeur per e-mail, worden ingediend bij ledenadministratie@martensplek.nl of per post verzonden worden naar Golfbaan Martensplek, Haarweg 22, 7936 TP Tiendeveen.
Een opzegging of een wijziging is pas akkoord wanneer u hiervan een bevestiging heeft ontvangen.
Geen restitutie van contributie bij opzegging.

1) Voor oud-leden geldt: Alleen mogelijk wanneer minimaal 12 maanden geen lid geweest.
2) Studentenleden moeten jaarlijks hun collegekaart overleggen.
3) Buitenleden zijn leden die lid zijn van een andere golfclub als homecourse. NGF-contributie voor niet homecourse.
4) Bijzondere leden zijn leden die buiten een straal van 80 km van Golfbaan Martensplek of in het buitenland wonen.
5) Alle leden van het gezinslidmaatschap moeten hetzelfde woonadres hebben.
6) Par-3-baanleden hebben speelrecht op de par-3-baan en hebben toegang tot alle oefenfaciliteiten. Entreegeld is niet van toepassing, keuze met of zonder NGF-pas. 
7) D-leden zijn leden die buiten een straal van 80 km van Golfbaan Martensplek of in het buitenland wonen.

8) Bij inschrijving in januari, februari, maart of april is 100% jaarcontributie verschuldigd.
    Bij inschrijving in mei of juni is 85% jaarcontributie verschuldigd.
    Bij inschrijving in juli is 60% jaarcontributie verschuldigd.
    Bij inschrijving na juli is per maand 1/12 jaarcontributie verschuldigd over de resterende maanden.

 Een aanmeldingsformulier is te downloaden via onderstaande link.