Afdrukken
Beste golfers,
Mij is gevraagd of ik een stukje wilde schrijven over de par 3 wedstrijden.
Nou ben ik er niet zo goed in maar ik zal wat proberen.
Afgelopen zaterdag 13 januari was de eerste wedstrijd weer. De wedstrijden zijn
leuk om te doen en goed voor je korte spel. We zijn met een enthousiast clubje en
het is ook erg gezellig. We hebben veel plezier.
Maar het zou leuk zijn als er nog meer mensen mee zouden doen. Het is immers
hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Voor de winnaaar is er altijd een doos ballen te winnen, waarvan ondergetekende
er al één van binnen heeft.
De wedstrijd data's zijn te vinden op de site van Martensplek.
<Jabbar Nadirhoesein>