Bewogen bal op de green: hoe werkt het per 1 januari 2017?

Zoals begin december gemeld op GOLF.NL hebben de USGA en R&A een plaatselijke regel in het leven geroepen voor gevallen waarbij een bal op de green per ongeluk bewogen wordt. De NGF heeft een Nederlandse vertaling van de plaatselijke regel naar de clubs gestuurd met een uitleg van wat er verandert.

Met ingang van 1 januari 2017 zijn de volgende regels gewijzigd, zegt de NGF: Regels 18-2, ‘Bal bewogen door de speler’, 18-3, ‘Bal bewogen door de tegenstander’, en 20-1, ‘Opnemen en markeren van de bal’.

In de NGF Competitie en de door de NGF georganiseerde wedstrijden zal de plaatselijke regel hieronder van kracht zijn. Daardoor zal deze plaatselijke regel deel uitmaken van het NGF-competitiereglement en opgenomen worden op de hardcard waar de vaste plaatselijke regels op staan die bij de nationale wedstrijden van toepassing zijn.

De NGF heeft alle clubs aangeraden om deze plaatselijke regel op te nemen in hun plaatselijke regels, zodat iedereen in Nederland volgens dezelfde regels speelt, maar uiteindelijk ligt deze keuze bij de individuele clubs.

Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (Regels 18-2, 18-3 en 20-1)

Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen. De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1. Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.

Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.

Straf voor overtreding plaatselijke regel: 

Matchplay – verlies van de hole

Strokeplay – twee slagen

Met ingang van 1 januari 2017 geldt bovenstaande plaatselijke regel ook op GCM. Deze regel wordt dmv een geplastificeerd A4-tje opgehangen naast de geldende plaatselijke regels bij de receptie en in de schuilhutten alsmede op het schoolbord. 

Op Golf.nl kunt u meer informatie vinden.

 https://www.golf.nl/nieuws/2017/jan/0401-regelwijziging-bewogen-bal-op-de-green-hoe-zit-het-per-1-januari-2017

In onderstaand plaatje wordt de situatie gevisualiseerd.

uitleg plaatselijke regel